Romska Ungdomsförbundet har i år vunnit det Europeiska medborgarpriset – Europaparlamentets pris

I motiveringen till priset betonar Europaparlamentet att Romska Ungdomsförbundets engagemang och framgångar med att genomföra flera viktiga projekt har bidragit till romska ungdomars inkludering i det svenska samhället. Förbundet har också blivit en förebild för likasinnade organisationer inom den Europeiska unionen.
– Jag är stolt och hedrad över att vi får ta emot det Europeiska medborgarpriset, säger Erland Kaldaras, ordförande för Romska Ungdomsförbundet. Det är ett kvitto på att vi bedriver en viktig verksamhet, från den lokala till den internationella nivån.
– Priset sporrar oss att jobba vidare med romska ungdomar så att de ska kunna ta del av det svenska samhället, utan att behöva göra avkall på sin romska identitet, säger Erland Kaldaras.
Romska Ungdomsförbundet  nominerades av Europaparlamentarikern Fredrick Federley ©.
– Ska vi få ett mer inkluderande samhälle är civilsamhällets arbete helt avgörande och där har Romska Ungdomsförbundets arbete varit imponerande, det var självklart för mig att nominera dem, säger Fredrick Federley.
– Romernas situation är ständigt debatterad och jag tycker att fler politiker bör lyfta fram exempel på alla de fantastiska insatser som görs för att stärka vårt samhälle, säger Fredrick Federley.
En prisceremoni med utdelning av en hedersmedalj kommer att hållas i Malmö i början av hösten. Vinnarna kommer att bjudas in till ett gemensamt evenemang i Bryssel i oktober