Kvinnorna som deltagit i ”Hand i hand” har genom motiverande samtal på relativ kort tid kunnat förändra och påverka romska kvinnors hälsa och situation genom att de lyssnat, analyserat och gett vägledning i rätt riktning. Bland annat har de i ett uppskattat radioprogram, riktat till unga romska kvinnor, samtalat om kvinnohälsa, jämställdhet, hedersproblematik, våld i nära relationer.

Projektet ”Hand i Hand” har även verkat för att skapa förutsättningar för att fler unga romska kvinnor ska ta klivet in på arbetsmarknaden och på så sätt öka deras möjligheter till självständighet.

LYSSNA
(Kommer inom kort)

play pause stop rewind
Hand i Hand
Jag har varit med i projektet ”Hand i Hand” för att kunna hjälpa romska kvinnor med psykisk ohälsa.
Vanessa, 17 år