Kvinnorna som deltagit i ”Hand i hand” har genom motiverande samtal på relativ kort tid kunnat förändra och påverka romska kvinnors hälsa och situation genom att de lyssnat, analyserat och gett vägledning i rätt riktning. Bland annat har de i ett uppskattat radioprogram, riktat till unga romska kvinnor, samtalat om kvinnohälsa, jämställdhet, hedersproblematik, våld i nära relationer.

Projektet ”Hand i Hand” har även verkat för att skapa förutsättningar för att fler unga romska kvinnor ska ta klivet in på arbetsmarknaden och på så sätt öka deras möjligheter till självständighet.
Hand i Hand
Jag har varit med i projektet ”Hand i Hand” för att kunna hjälpa romska kvinnor med psykisk ohälsa.
Vanessa, 17 år