Viljan att hjälpa har varit stor. Undervisningen har varit väl anpas­sad. Kontakten med de personer de stöttat har varit givande både för deltagarna och för kontaktpersonerna.

Kvinnorna som deltagit i ”Hand i hand” har varit engagerade och receptiva i sin utbildning. De har blivit empatiska, duktiga och kompetenta stödjare för de kvinnor de tagit sig an. Deltagarna har också gått vidare och med sin podcast visat upp sin styrka och sin vilja att diskutera och förändra de romska kvinnornas situation.
Hand i Hand
Alla vi kvinnor i projektet kom så mycket nära varandra. Visst kände jag några sedan innan men vi kom mycket närmre och flera av oss umgås än idag.
Anneli, 22 år