Hand i Hand
Hand i Hand
Som ett led att forma hälsocoacherna till ett team har flera gemensamma aktiviteter genomförts. En av de mer populära träffarna var matlagning under ledning av ”chef Janko”.
Hand i Hand
Hand i Hand
När jag fick frågan om att delta i projektet var jag först tveksam till att delta. Men min tveksamhet har under projektets gång förvandlats till hoppfullhet då jag medverkar till att ändra människors bättre välbefinnande.
Adele, 27 år