Projektet Hand i hand är genomfört av Romska ungdomsförbundet med stöd av våra samarbetspartens:

Anstalt Ringsjön
Arbetsförmedlingen
ATIM
Brottsofferjouren
Familjeenheten Svedala
Folktandvården Lund
Free Zone
Föräldraföreningen mot narkotika
Kompetenscentrum
Kriminalvården
Lokala romska föreningar
Malmö Civilkurage
Malmö kvinnojour
Malmö Stad
Miljöpartiet
Neonatal Lunds lasarett
Noomi Malmö
Polismyndigheten
Resursteam Heder
Romska Unga Kvinnors Riksförbund
Rädda Barnen
Räddningstjänst Syd
Röda Korset
Skolkuratorer
Svedala kommun
Svensk narkotikapolisförening
Svenska Kyrkan
Utbildningsradion
Våra bidragsgivare:
Allmänna arvsfonden
Länsstyrelsen i Skåne
Hand i Hand
Många romska tjejer mår psykiskt dåligt, äter inte rätt och rör sig inte som till exempel svenska tjejer och det får konsekvenser. Jag har jobbat för att ändra på tjejernas livsvanor.
Valentina, 19 år