Utbildning som väcker tankar och förändrar


Bristen på självförtroende och upplevelsen av ofrihet och maktlöshet är en av de grundläggande orsakerna till psykiska problem bland romska kvinnor. De hamnar i kläm mellan den romska tradi­tionella kulturen och det svenska samhället. Romska kvinnor känner inte till sina rättigheter. Många romska kvinnor har ingen egen tid, de ska städa, laga mat, passa barn. Det finns ofta ingen plats för utbildning och en personlig utveckling eller en karriär utanför hemmet. Det är lätt att hamna i en ond spiral där de gifter sig och får barn i unga år, fastnar i hemmet, går upp i vikt, tappar självkänsla, blir deprimerade och får ångest. För en romsk kvinna skulle jämställdhet kunna vara att få färga håret utan att fråga sin man, att klä sig i långbyxor eller att få åka någonstans själv utan man och barn. Småsaker i tillvaron som är givna för de flesta kvinnor i Sverige idag. Men kommer man från en annan kultur är de inte lika självklara. Utanför den romska kretsen ses de dessutom ofta med misstro och möts av generaliserande fördomar. I de romska kretsarna brottas de med valet mellan de romska traditionerna och samhället de möter i till exempel skolan. Det handlar om alltifrån mobbing i skolan till att inte kunna gå ut och handla i ett snabbköp utan att ses som potentiella tjuvar. Men det sker en förändring. ”Hand i hand” är ett projekt som sätter fokus på de romska kvinnornas situation.
Hand i Hand
När jag blev tillfrågad om att ta uppdraget som projektledare sa jag bara JA utan att tveka en sekund. Ett sådant viktigt projekt kommer att förändra inte bara mitt eget men många andra romska kvinnors liv.
Dejana, 31 år