Hand i Hand
Emelie Malmberg, Brottsofferjouren upplyser om jourverksamheten, hur anmälan går till, sekretess, tystnadsplikt med mera.
Hand i Hand
Hälsocoacherna tränar på konflikthantering.
Hand i Hand
Tankar från deltagarna efter mötet med Brottsofferjouren.
Hand i Hand
Som mer mogen kvinna fick jag möta en grupp romska kvinnor mitt i livet och arbeta med deras välbefinnande vilket var lärorikt och nyttigt även för mig själv.
Julia, 36 år