Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Ternenge Djesa, Drömmar och visioner

Romska Ungdomsförbundet genomför årligen Sveriges största romska mötesplats, ungdomskonferensen Drömmar och visioner. Konferensen samlar årligen hundratals romska ungdomar från hela landet och ges möjlighet att ta del av aktuella samhällsfrågor och debatter samt anordnas ett antal workshops med olika inriktningar. Hela konferensen domineras av att ungdomarna själva är aktiva, som moderatorer, talare och artister. För företrädare för olika myndigheter innebär konferensen en möjlighet att berika arbetet med unga romers drömmar och visioner.

Konferensen 25 november 2017

Konferensdeltagare 2017
Ungdomskonferensen Ternenge Djesa, Drömmar och visioner genomfördes i Gävle den 25 – 26 november och ca 110 romska ungdomar från hela lande konferensen bjöd på. Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt samt gavs möjlighet för unga att mötas och genomföra dialogmöten, workshops mm.

Under konferensen presenterades de nyutbildade hälsoinspiratörerna, samtliga från Gävle vilket är unikt! Caroline Engberg, Gävle kommun som även var medfinansiär inledde konferensen och välkomnade samtliga till Gävle och påpekade att Gävle som första kommun i landet hissat den romska flaggan på rådhuset till dagens ära för att markera att romernas existens i samhället är viktig och ska tas på allvar.

Gävles romska kvinnogrupp var värdar för konferensen och Erland Kaldaras inledde med att tacka dem för deras insatser.
Konferensen bjöd på samhällsinformation från de båda myndigheterna MUCF och Länsstyrelsen i Stockholms län som tipsade deltagarna om vilka möjligheter och stöd som erbjuds om ungdomar organiserar sig samt aktivt tar del av strategin för romsk inkludering.

Diplom utdelades till de nyblivna hälsoinspiratörerna av Nazmija som varit en av flera utbildare i Gävle och Karin Håkansson samt Hillevi Olterman, båda från Stockholms Stadsmission tackades för deras insatser.
De romska ambassadörerna för romsk inkludering i utvecklingskommunerna presenterade hur de arbetar med romska ungdomar för att sprida kunskap om romsk inkludering samt hur de arbetar med skolor för att sprida kunskap om SO-boken Antiziganismen i Sverige.

Erland Kaldaras och Abedin Denaj, Gävles romska förening presenterade hur arbetet med den romska appen pågår och visade en kort animerad film om tanken med appen samt bad deltagarna lämna förslag om namn på appen.

Eeva Östberg samt Abedin Denaj båda representanter för Gävle kommun berättade varför kommunen satsar på romsk utveckling och hur romerna aktivt deltar i olika satsningar.

Sandy Nikolic, projektledare presenterade projektet Hand i Hand och berättade hur romska kvinnor utbildas för att kunna stödja romska tjejer och kvinnor med psykisk ohälsa.
Under konferensens andra dag medverkade deltagarna i tre workshops med olika teman efter att Gävles romska kvinnogrupp presenterat hur de arbetar efter följande tema:
Hur engagerar vi fler ungdomar?
Hur stärker vi romska kvinnors organisering?
Hur stärker vi romska ungdomars förutsättningar?
Konferensen avslutades med en sammanfattning av Mirelle Gyllenbäck som var konferensens moderator.

Romska Ungdomsförbundet tackar samtliga medverkande, bidragsgivare och deltagare till årets konferens.
My Image

Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt

My Image

Diplom utdelades till de nyblivna hälsoinspiratörerna


Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2017 genomförs av Romska Ungdomsförbundet med stöd av:
Stacks Image 56789

Anmäl dig här

Fyll i ditt rikta namn
Fyll i vart du jobbar
Fyll i vart du jobbar
Fyll i en riktig e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer där vi kan nå dig
Tack! Ditt meddelande skickades×
Typiskt! det blev fel...×

Stacks Image 56765
Title
Stacks Image 56766
Title
Stacks Image 56767
Title
Stacks Image 56768
Title
Stacks Image 56769
Title
Stacks Image 56770
Title
Stacks Image 56771
Title
Stacks Image 56779
Title

Konferensrapporter

>> Ladda ner konferensrapport 2011
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2012
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2013
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2014
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2015
(x) Downloads
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2016
(x) Downloads
http://www.rufs.org/

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö