• Stacks Image 56967
  • Stacks Image 56970
  • Stacks Image 56973

Ternenge Djesa, Drömmar och visioner

Romska Ungdomsförbundet genomför årligen Sveriges största romska mötesplats, ungdomskonferensen Drömmar och visioner. Konferensen samlar årligen hundratals romska ungdomar från hela landet och ges möjlighet att ta del av aktuella samhällsfrågor och debatter samt anordnas ett antal workshops med olika inriktningar. Hela konferensen domineras av att ungdomarna själva är aktiva, som moderatorer, talare och artister. För företrädare för olika myndigheter innebär konferensen en möjlighet att berika arbetet med unga romers drömmar och visioner.

Konferensen 24 november 2018

För 10:e året i rad genomförde Romska Ungdomsförbundet ungdomskonferensen Drömmar och visioner.
I år genomfördes den i Borås och ett trettiotal romska ungdomar fick motta diplom efter avslutad hälsoinspiratörsutbildning. Utbildningen har pågått under våren och hösten 2018. Konferensen inleddes med välkomsttal av Anki Karlsson, Borås stad.
Romsk konferens 2018
My Image
My Image
My Image

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 15 november

Fyll i ditt rikta namn
Fyll i vart du jobbar
Fyll i vart du jobbar
Fyll i en riktig e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer där vi kan nå dig
Tack! Ditt meddelande skickades×
Typiskt! det blev fel...×
Konferensdeltagare 2017
Ungdomskonferensen Ternenge Djesa, Drömmar och visioner genomfördes i Gävle den 25 – 26 november och ca 110 romska ungdomar från hela lande konferensen bjöd på. Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt samt gavs möjlighet för unga att mötas och genomföra dialogmöten, workshops mm.

Under konferensen presenterades de nyutbildade hälsoinspiratörerna, samtliga från Gävle vilket är unikt! Caroline Engberg, Gävle kommun som även var medfinansiär inledde konferensen och välkomnade samtliga till Gävle och påpekade att Gävle som första kommun i landet hissat den romska flaggan på rådhuset till dagens ära för att markera att romernas existens i samhället är viktig och ska tas på allvar.

Gävles romska kvinnogrupp var värdar för konferensen och Erland Kaldaras inledde med att tacka dem för deras insatser.
Konferensen bjöd på samhällsinformation från de båda myndigheterna MUCF och Länsstyrelsen i Stockholms län som tipsade deltagarna om vilka möjligheter och stöd som erbjuds om ungdomar organiserar sig samt aktivt tar del av strategin för romsk inkludering.

Diplom utdelades till de nyblivna hälsoinspiratörerna av Nazmija som varit en av flera utbildare i Gävle och Karin Håkansson samt Hillevi Olterman, båda från Stockholms Stadsmission tackades för deras insatser.
De romska ambassadörerna för romsk inkludering i utvecklingskommunerna presenterade hur de arbetar med romska ungdomar för att sprida kunskap om romsk inkludering samt hur de arbetar med skolor för att sprida kunskap om SO-boken Antiziganismen i Sverige.

Erland Kaldaras och Abedin Denaj, Gävles romska förening presenterade hur arbetet med den romska appen pågår och visade en kort animerad film om tanken med appen samt bad deltagarna lämna förslag om namn på appen.

Eeva Östberg samt Abedin Denaj båda representanter för Gävle kommun berättade varför kommunen satsar på romsk utveckling och hur romerna aktivt deltar i olika satsningar.

Sandy Nikolic, projektledare presenterade projektet Hand i Hand och berättade hur romska kvinnor utbildas för att kunna stödja romska tjejer och kvinnor med psykisk ohälsa.
Under konferensens andra dag medverkade deltagarna i tre workshops med olika teman efter att Gävles romska kvinnogrupp presenterat hur de arbetar efter följande tema:
Hur engagerar vi fler ungdomar?
Hur stärker vi romska kvinnors organisering?
Hur stärker vi romska ungdomars förutsättningar?
Konferensen avslutades med en sammanfattning av Mirelle Gyllenbäck som var konferensens moderator.

Romska Ungdomsförbundet tackar samtliga medverkande, bidragsgivare och deltagare till årets konferens.
My Image

Deltagarna fick ta del av presentationer från olika pågående och aktuella projekt

My Image

Diplom utdelades till de nyblivna hälsoinspiratörerna


Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2017 genomförs av Romska Ungdomsförbundet med stöd av:
Stacks Image 56789

Stacks Image 56765
Title
Stacks Image 56766
Title
Stacks Image 56767
Title
Stacks Image 56768
Title
Stacks Image 56769
Title
Stacks Image 56770
Title
Stacks Image 56771
Title
Stacks Image 56779
Title

Konferensrapporter

>> Ladda ner konferensrapport 2011
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2012
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2013
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2014
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2015
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2016
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2017
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/
>> Ladda ner konferensrapport 2018
(x) Nerladdningar
http://www.rufs.org/

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö