• Stacks Image 2200
  • Stacks Image 2203
  • Stacks Image 2206

Om Romska Ungdomsförbundet

Romska Ungdomsförbundet är Sveriges största romska organisation och har sedan sitt bildande år 2000 verkat för att skapa nya förutsättningar romska barn och ungdomar genom att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället.

Romska Ungdomsförbundet arbetar nationellt och även internationellt i en rad viktiga frågor som rör romska barn och ungdomar. Genom de över 40 lokalavdelningar över hela landet som är anslutna verkar Romska

Ungdomsförbundet även lokalt och regionalt och tusentals romska barn och ungdomar aktiveras dagligen genom den breda verksamhet som Romska Ungdomsförbundet genomför.
Romska Ungdomsförbundet samverkar med ett stort antal svenska myndigheter samt Regeringskansliet och är representerad i ett flertal arbets- och samrådsgrupper på olika nivåer.

Romska Ungdomsförbundet har initierat Ung Minoritet, plattformen för de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Romska Ungdomsförbundets Erland Kaldaras Nikolizsson har varit ledamot i den numera avslutade Kommissionen mot Antiziganism och är ledamot regeringens romska referensgrupp. Romska Ungdomsförbundet har en betydande roll i regeringens strategi för romsk inkludering (2012 – 2032) och genom ett antal nationella projekt för att främja regeringens mål med att den rom som föds år 2012 ska vara jämställd andra 20 åringar år 2032.
Vill du veta mer om romer och romernas historia hänvisar vi er till vår interaktiva hemsida www.romernashistoria.se

Genom att samarbeta med Romska Ungdomsförbundet ges du som individ, organisation, kommun, myndighet, politiker och beslutsfattare en unik möjlighet skapa nya förutsättningar för romska barn och ungdomar. Det lovar vi!

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö