• Stacks Image 2394
  • Stacks Image 2397
  • Stacks Image 2400

Ambassadörer för romsk inkludering

Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse för deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.

Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Ambassadörerna berättar om sitt uppdrag på ungdomskonferens i Örebro 1 juni 2019
Romska ambassadörer i grupparbeten med romska ungdomar om hur man når ut till ungdomar, Halmstad februari 2020
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Romska ambassadörer presenterar sitt uppdrag för romska ungdomar Halmstad februari 2020
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Grupparbete med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Workshop med romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Workshop med romska ambassadörer och samiska ungdomar från Saminoura på Södertörn oktober 2019
Workshop för romska ambassadörer och samiska ungdomar på Södertörn oktober 2019
Romska ambassadörer möter Gregor Kwiek, romsk brobyggare Haninge kommun november 2019
Romska ambassadörer möter romska brobyggare Haninge kommun nov 2019
Den 1 juni delade Romska Ungdomsförbundet ut diplom till de nyutbildade hälsoinspiratörerna i Örebro i samband med en nationell spridningskonferens.
Romska ambassadörer från de samtliga fem utvecklingskommunerna berättade om deras uppdrag, hur de ser på framtiden, kommande praktikplatser och om den nya minoritetslagens betydelse.
Några av deltagarna på den nationella spridningskonferensen i Örebro som arrangerades av Romska Ungdomsförbundet.
Abedin Denaj informerade om appen Ung&roms utveckling på  den nationella spridningskonferensen i Örebro.
Ambassadörerna diskuterar olika scenario hur man når ut till kommunerna i Haninge kommunhus.
Ambassadörerna planerar besök till de olika utvecklingskommunerna.
Ambassadörerna på besök i Borås. Textilmuseet, prövar på att leva romsk tältliv!
Ambassadörerna på plats i Haninge kommunhus.
Ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen i Stockholm.
Brobyggare Gregor Kwiek berättar om utställningen på Jordbro bibliotek i Haninge kommun.
Diskussioner som ambassadörerna arbetar med.
En av Stockholm ambassadörer Esmeralda berättar för Borås lokala romska förening om projektet.
Gregor visar ambassadörerna utställningen i Jordbro.
De romska ambassadörerna utbildas av Länsstyrelsen och Skolverket om strategin för romsk inkludering.

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö