• Stacks Image 2263
  • Stacks Image 2266
  • Stacks Image 2269

Romska hälsoinspiratörer

Romska Ungdomsförbundet utbildar romska ungdomar till hälsoinspiratörer. Det innebär att romska ungdomar blir mer medvetna om deras egen och andras hälsa och kan inspirera fler till ett liv med bättre hälsa. Utbildningarna har initierats av Romska Ungdomsförbundet och framtagits i samverkan med Länsstyrelsen i Skånes län. Utbildningar sker i olika modeller och Romska Ungdomsförbundet har sedan 2015 utbildat hundratals unga romska män och kvinnor. De har i sin tur inspirerat tusentals till ett liv med bättre hälsa.

Upplysning om Covid-19

Nino från IMPH informerar och upplyser om covid-19 och det fortsatta smittorisken för romer i Uppsala.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Språkkorten sprids

Ungdomsledare från hela landet tar del av de nya och uppdaterade språkkorten.

Romska Ungdomsförbundet

Kunskap om Covid-19

Romska Ungdomsförbundet fortsätter med insatser för att öka kunskap om covid-19 samt för att främja vaccineringsgraden bland romer. Shadan och Nino informerar romer i Göteborg. Under våren och hösten fortsätter insatserna över hela landet.
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Romska hälsoinspiratörer i Halmstad

Romska Ungdomsförbundet utbildar f.n. 15 romska ungdomar i Halmstad. Utbildningen sker i samverkan med Halmstad kommun, 035, Region Halland samt lokala romska föreningar i Halmstad. Romska Ungdomsförbundet genomför en fyra månader lång utbildning med fokus på bättre hälsa för romska ungdomar med stöd av MUCF. 15 romska ungdomar utbildas i bl.a. psykisk och fysisk ohälsa, bättre kost och mer motion, tandhälsa, missbruk och beroenden mm. Sakkunniga och romska hälsoinspiratörer samverkar för att ge deltagarna bästa förutsättningarna.
Romska Ungdomsförbundet ansvarar för utbildningen som sprider sig till alltfler kommuner. Din kommun är kanske nästa! Kontakta oss för samverkan.
Romska hälsoinspiratörer
Arja Leppänen utbildar hälsoinspiratörer i Halmstad om cancer och jämlik vård feb 2020
Romska hälsoinspiratörer
Arja Leppänen utbildar hälsoinspiratörer i Halmstad om cancer och jämlik vård februari 2020
Romska hälsoinspiratörer
Rukija i workshop med romska hälsoinspiratörer Halmstad februari 2020

Romska hälsoinspiratörer
Romska ungdomar prövarHLR under utbildningen till hälsoinspiratörer, Halmstad februari 2020
Romska hälsoinspiratörer
Romska ungdomar prövar HLR under utbildningen till hälsoinspiratörer, Halmstad feb 2020
Romska hälsoinspiratörer
Patrik från First Aid utbildar romska hälsoinspiratörer om HLR, Halmstad februari 2020

Romska hälsoinspiratörer
Romska ungdomar utbildas i olika form av beroende av beroendeenheten Hamstads kommun, november 2019
Romska hälsoinspiratörer
Atnan undervisar romska hälsoinspiratörer i presentationsteknik, Halmstad november 2019
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer i övningar, Halmstad november 2019

Romska hälsoinspiratörer
Rukija upplyser romska hälsoinspiratörer i Halmstad om våld i nära relationer med stöd av Mats och Therese, Halmstad kommun, oktober-2019
Romska hälsoinspiratörer
Robert upplyser romska hälsoinspiratörer i Halmstad om romers förutsättning för bättre hälsa oktober 2019

Romska hälsoinspiratörer i Örebro


Romska Ungdomsförbundet utbildar f.n. 30 romska ungdomar samt 6 romska brobyggare i Örebro. I samverkan med Örebro kommun, Tegelbruket, Region Örebro län, Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund genomför Romska Ungdomsförbundet en fyra månader lång utbildning med fokus på bättre hälsa för romska ungdomar. 30 romska ungdomar utbildas i bl.a. psykisk och fysisk ohälsa, bättre kost och mer motion, tandhälsa, missbruk och beroenden mm. Sakkunniga och romska hälsoinspiratörer samverkar för att ge deltagarna bästa förutsättningarna. I samverkan med Tegelbruket erbjuds deltagarna igenom hela utbildningen att pröva på de många olika aktiviteter som Tegelbruket erbjuder barn och ungdomar dagligen.
Romska Ungdomsförbundet ansvarar för utbildningen som sprider sig till alltfler kommuner. Din kommun är kanske nästa!
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer

Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer

Romska hälsoinspiratörer i Borås

Romska Ungdomsförbundet i samverkan med Borås kommun har nyligen avslutat en fyra månader lång utbildning med fokus på bättre hälsa för romska ungdomar. 30 romska ungdomar har utbildats i bl.a. psykisk och fysisk ohälsa, bättre kost och mer motion, tandhälsa, missbruk och beroenden mm. Borås kommun är av regeringen utsedd till utvecklingskommun för romsk inkludering 2016 – 2019 och i denna viktiga satsning har kommunen beslutat att 30 romska ungdomar ska utbildas till hälsoinspiratörer och sprida kunskap till kommunens romer med målet att få fler romer hälsomedvetna. Romska Ungdomsförbundet ansvarar för utbildningen som sprider sig till alltfler kommuner. Din kommun är kanske nästa!

Första hjälpen och HLR

Romska Ungdomsförbundet utbildar samtliga lokalavdelningar i första hjälpen och HLR. I samverkan med Röda Korset utbildades 50-tal av förbundets representanter i första hjälpen, stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, krisläge mm i samband med att förbundet vill utveckla lokalavdelningarnas förutsättningar för att stödja och utveckla de befintliga och kommande hälsoinspiratörer. Utbildningen genomfördes den 25 mars 2018 i Malmö.
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer

Blivande romska brobyggare

Robert föreläser och undervisar blivande romska brobyggare på Södertörn Högskola den 8 november om bättre hälsa och ökad hälsomedvetenhet inom ramen för utbildningen för romska hälsoinspiratörer.
Romska hälsoinspiratörer
Romska hälsoinspiratörer

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Romska hälsoinspiratörer i Gävle

Gävle kommun är av regeringen utsedd till utvecklingskommun för romsk inkludering 2016 – 2019 och i denna viktiga satsning har kommunen beslutat att 30 romska ungdomar ska utbildas till hälsoinspiratörer och sprida kunskap till kommunens romer med målet att få fler romer hälsomedvetna. Romska Ungdomsförbundet leder utbildningen i samverkan med Stadsmissionen i Stockholm och hälsoinspiratörerna får bl.a. genomgå kurser i tobaksavväjning, kvinnohälsa, tandhälsa mm som del av den totala utbildningen som pågår under stora delar av 2017.

Hälsoinpiratörer i utbildning

Romska hälsoinspiratören samlade
Några av de nyutbildade hälsoinspiratörerna
Diskuterar tandhälsa
Hälsoinspiratörer diskuterar tandhälsa

Utvärdering 2017

>> Ladda ner utvärdering 2017
(x) Downloads
http://www.rufs.org/

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö