• Stacks Image 2224
  • Stacks Image 2227
  • Stacks Image 2230

Sisters in arms

Projektets mål går ut på att stärka unga romska kvinnors organisering och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i majoritetssamhället. Målet är att stärka deltagarna såväl individuellt och som grupp. Målet är även att främja fortsatt utbildning för ökade möjligheter för inkludering i samhället.

Projektet bjuder in kvinnliga representanter för organisationer och institutioner bl.a. myndigheter, skolor, socialtjänst, polis m.fl. vill vi inom projektet skapa utrymme för dialog mellan unga romska kvinnor och starka kvinnor i samhället för att ge deltagarna en nyanserad bild av majoritetssamhället där en majoritet av de romska kvinnorna är exkluderade och lever i ett utanförskap. Deltagarnas nya kunskaper ska spridas till flera romska kvinnor för att öka medvetenheten och vi kommer bl.a. använda oss av Peer to peer metoder.

Projektet kommer att bedrivas i Västra Götaland.

Genomförs med stöd av MUCF.

Starka kvinnor möts i Göteborg

Soraya Post, romsk aktivist, fd. EU-parlamentariker och nu verksamhetsledare på Romano Center i Väst tog emot deltagarna och visade runt centret och berättade om centrets funktion samt om sitt liv som romsk kvinna, mamma, aktivist, politiker och nu verksamhetsledare för en kommunal inrättning.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Witcja från Romano Center i Väst berättade om den stora utställningen "Vi är romer" som nu delar av visas på centret.

Romska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö