Sidospalt
Meny

Kommissionen mot Antiziganism

Erland Kaldaras och ordförande Thomas Hammarberg i presskonferens i samband
med Kommissionen mot Antiziganism:s presentation av den första delrapporten

Erland Kaldaras är en utav totalt 9 ledamöter varav 5 är romska ledamöter i
Kommissionen mot Antiziganism.
Intervju med Radio Romano.

Se reportaget på SVT Play >>
klippet börjar 03.05 minuter in i reportaget.

Romska Ungdomsförbundet placerar romska ungdomar för praktik på de myndigheter som är involverade och verkar för regeringens strategi för romsk inkludering.

Regeringen har avsatt medel för att romerna inom en tjugoårsperiod 2012 – 2013 ska inkluderas i samhället och det barn som föds 2012 ska 2032 vara jämställt andra svenska barn/ungdomar.
För att nå detta mål är ett antal myndigheter involverade i strategin. För att nå målet krävs även att de romska ungdomarna inkluderas i och ges möjlighet till ökade kunskaper om de enskilda myndigheternas olika roll och funktion i processen.
Romska Ungdomsförbundet placerar därför 20 romska ungdomar på praktik på följande myndigheter:
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Riksdagen
  • Polisen
  • Socialstyrelsen
  • Folkhälsomyndigheten
  • Diskrimineringsombudsmannen
  • Skolverket
  • Arbetsförmedlingen
  • Boverket
Praktikanterna är mellan 18 – 25 år och kommer från hela landet. Praktikanterna är verksamma på olika platser i landet där myndigheterna är verksamma. En uppföljningskonferens kommer att genomföras i december 2014 där de medverkande myndigheterna samt praktikanterna ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av projektet ”Lär av romer” inför hundratals romska konferensdeltagare. Vi önskar våra unga praktikanter lycka till med uppdraget!

Romska Ungdomsförbundet i dialog med demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson.

Den 29 april uppvaktades demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson av Romska Ungdomsförbundet med syftet att diskutera supervalåret 2014 och hur romska ungdomar ska uppmuntras till ökat valdeltagande samt de romska EU-migranterna som många kommuner försöker hitta lösningar för att bli av med istället för att bistå dem med stöd. Demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson har som enda minister i EU valt att offentligt sätta press på medlemsländerna Rumänien och Bulgarien varifrån majoriteten av de romska EU-migranterna härstammar ifrån. Romska Ungdomsförbundet erbjöd under mötet med ministern sitt stöd i det fortsatta arbetet och dialog med representanter för den rumänska staten.
EU minister och Erland Kaldaras

JK beslutar om ersättning för de registrerade romerna i det nu beslutade olagliga registret ”Kringresande”.

Den 5 maj beslutade JK, Justitiekanslern att varje person som förekommer som registrerad i polisens register med över 5 000 romer och ingifta med romer att de ska få 5 000kr i ersättning. JK anser att ersättningen är lite högre än standard ersättningen som brukar ligga på 3 000kr eftersom romerna inte kränkts så pass allvarligt. Romska Ungdomsförbundet har i flera medier uttalat sitt missnöje över att staten inte tar detta historiska övergrepp på allvar samt att ersättningen är ett hån mot den romska befolkningen. Registret som nu gallras av Polisen kommer i framtiden att finnas kvar och de registrerade personerna bl.a. 1 320 barn kommer säkerligen att finnas med under hela sin livsperiod. Hur detta kommer att påverka dem i deras framtid kan ingen ge svar på idag. Romska Ungdomsförbundet har även uttalat sig om att en officiell ursäkt från staten och inte minst en förklaring från Polisen lyser med sin frånvaro.

Läs vad som skrivs om detta :
Aftonbladet >>
DN >>
HD >>
SVD >>
Metro >>

Roma United 2014 avklarad!

romsk fotbollsturnering
Den 1 mars gick stapeln av för Sveriges första romska fotbollsturnering


Romska Ungdomsförbundet arrangerade den allra första romska turneringen för romska fotbollslag som samlats i Malmö från hela landet för att göra upp om guldet och vilket lag som är bäst 2014!

Totalt deltog 13 lag från hela Sverige och ett lag från Köpenhamn.
Ungdomarna kämpade hårt och hejades på av publiken i Kombihallen i Malmö.
I knappt 6 timmar kämpade lagen innan det var dags för semifinal.
I semifinalen möttes Örebro – Halmstad samt Helsingborg – Linköping.
I finalen möttes Örebro – Helsingborg.
Resultaten blev följande:
1:a plats Helsingborg
2:a plats Örebro
3:a plats Linköping

Romska Ungdomsförbundets ambition är att skapa förutsättningar för fler turneringar.


Årets Romska Ungdom 2014 utsedda!

Årets romska ungdom 2013För tionde året i rad delades det prestigefyllda priset ”Årets Romska Ungdom” ut. Årets mottagare är inte mindre än sju (7) st som tillsammans delar på prissumman 10  000kr. Marika Andersson, Oscar Hederlig, Miljaim Ramadani, Danijel Stankovic, Arben Ramadani, Jovanka Stankovic samt Katerina Gustafsson mottog priset på Romska Ungdomsförbundets årsmöte den 1 mars i Malmö. Priste delades ut av Erland Kaldaras med juryns motivering ”för sitt spridande av kunskap till unga romer”.

Prismottagarna är ambassadörer för romsk inkludering, dvs. sprider kunskap om regeringens strategi för romsk inkludering till romska ungdomar i de fem (5) pilotkommunerna Malmö, Göteborg, Helsingborg, Linköping och Luleå.
Romska Ungdomsförbundet önskar dem lycka till med deras fortsatta arbete och påminner om att vem som helst kan nominera en eller flera unga romer till det prestigefyllda priset ”Årets Romska Ungdom” genom att skicka ett brev till Romska Ungdomsförbundet, box 15024, 200 31 Malmö eller mejla till info@rufs.org senast den 10 december 2014.

Roma United 2014, Sveriges första romska fotbollsturnering!

Roma United logo
Romska Ungdomsförbundet arrangerar Roma United 2014, Sveriges första romska fotbollsturnering!

Den 1 mars 2014 går stapeln av för Sveriges första romska fotbollsturnering, Roma United 2014. Unga romska fotbollspelare från hela landet samlas för att göra upp om guldet! Romska Ungdomsförbundet arrangerar denna historiska händelse för att skapa nya förutsättningar för romska ungdomar samt skapa möjligheter för unga romer från hela landet att mötas med romska idrottstalanger. Totalt 10 lag deltar från hela landet. Roma United är ett samarrangemang mellan Romska Ungdomsförbundet, Radio 123 samt SpelstoppNu!

Turneringen sker i KOMBIHALLEN, Eric Perssons väg, Malmö (Stadionområdet) kl. 09.00 – 15.00 den 1 mars 2014.

Kontaktperson: Erland Kaldaras Nikolizsson 0707-259111

Vilket lag blir Sveriges bästa romska lag? Kom och ta del av evenemanget!

Vandringsutställningen slog rekord 2013!

IMG_0010IMG_6364IMG_6529IMG_5872
Romska Ungdomsförbundets vandringsutställning ”Vi är romer” slog ny publikrekord under 2013.


Stora delar av Sverige besöktes av utställningen och mellan 16 000 – 18 000 besökare tog del av utställningen i sin helhet eller i delar. Den romska trävagnen är fortfarande den stora publikmagneten men även kulturverkstaden där barn och unga får prova på att vara rom och de många olika kringaktiviteterna har varit populära inslag. Nytt för i år är även att utställningen utökats med studielådor som kan lånas av skolor efter att utställningen dragit vidare.

Romska Ungdomsförbundet genomförde studieresa till f.d. koncentrationslägret Sachsenhausen.

IMG_6261IMG_6270IMG_6276IMG_6278IMG_6284IMG_6286IMG_6291IMG_6297
Den 29 augusti 2013 påbörjades en studieresa till f.d. koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin. Med på resan var ett 40 – tal romska ungdomar från hela Sverige. Syftet med resan var som tidigare att öka romska ungdomars medvetenhet och kunskap till Förintelsen och dess offer.

I Sachsenhausen fick vi bl.a. veta att hundratals romska barn och unga föll offer för olika grymma experiment i den så kallade ”sjukstugan”. Efter experimenten kördes liken ner till en källare varefter de transporterade av andra fångar till en förbränningsugn.

Ungdomarna besökte även den nyinstallerade minnesplatsen för de romska offren för Förintelsen i Tiergarten i centrala Berlin. Minnesplatsen installerades oktober 2012, 67 år efter att andra världskriget tog slut.
Många av ungdomarna var rätt tagna av studiebesöket på Sachsenhausen.

Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2013

IMG_6942
IMG_6951
Integrationsminister Erik Ullenhag var invigningstalare.

IMG_6955
Romska Ungdomsförbundet genomförde den 7 – 8 december den femte romska ungdomskonferensen. Denna gång i Kista, norr om Stockholm. Över 100 romska ungdomar deltog på konferensen som hade två olika teman. Dag ett handlade om regeringens strategi för romsk inkludering, hur den påverkar och skapar förutsättningar för romska ungdomar.

IMG_6990IMG_6999
Andra dagen handlade om romska ungdomars olika förutsättningar. Bl.a. fick deltagarna möta två romska tjejer som växt upp i främmande miljöer som adopterade romska barn från Östeuropa. Andra dagen bjöd även på möte med Rikspolisstyrelsens chef Bengt Svensson som deltog som talare gällande hösten 2013 stora debatt om polisens hemliga registrering av romer.

Under våren 2014 kommer en fullständig rapport att finnas tillgänglig att ladda ner på hemsidan.

Vi läser om romer. Nytt och unikt läromedel

vilaseromromer_rollup_topp

Romska Ungdomsförbundet publicerar ett helt nytt läromedel för Sveriges skolelever.


Vi läser om romer är ett unikt läromedel helt framtaget av romer, för första gången äger romerna sin egen historia. Romska ungdomar har genom intervjuer med äldre romer samlat in nitton livshistorier som blandas med fakta om romernas kultur och historia i ett över hundra sidor läromedel för årskurs 4 – 9. Läromedlet kan även användas av äldre elever. ”Vi läser om romer” är ett mycket användbart läromedel för pedagoger då det enligt läroplanen ska undervisas om de nationella minoriteterna av vilken romerna är en nationell minoritet sedan 2000.

Till läromedlet finns även en helt ny interaktiv hemsida www.romernashistoria.se som rekommenderas användas i samband med läromedlet. Hemsidan kan dock även användas utan läromedlet och ger besökarna en omfattande inblick i romernas värld. Texterna är lättlästa och kommer även som upplästa texter. Utöver läromedlet och hemsidan finns nu även fem studielådor med hantverk, kläder och andra föremål som klasser kan låna och använda kostnadsfritt under en tvåveckorsperiod.


Läromedlet är gratis och beställs via Romska Ungdomsförbundet. Ange skola, adress och antal. Endast frakt tillkommer.

vilaseromromer_rollup

Registrering av romer

Dagens Nyheter avslöjade den 23 september att Skånepolisen har ett hemligt och numera olagligt register över knappt 5 000 romer. Registret är inget brottsregister, alltså de som förekommer i registret är inte dömda för något brott. Ca 1300 barn under 15 år, 200 avlidna personer samt över 3 000 vuxna romer förekommer i registret.
IMG_6731
Romska Ungdomsförbundet har fört en hård debatt med möten med såväl justitieminister Beatrice Ask samt rikspolischef Bengt Svensson om syftet med registret. Romska Ungdomsförbundet har även varit ledande i frågan om registreringen och förekommit i flera medier. Romska Ungdomsförbundet deltog även i Konstitutionsutskottets utfrågning om registret där såväl justitieminister Beatrice Ask samt rikspolischef Bengt Svensson deltar och svarar på ledamöternas frågor.

Romers situation i Sverige, del 1

Utfrågning i Konstitutionsutskottet med bl.a. Peter Eriksson, justitieminister Beatrice Ask, rikspolischef Bengt Svenson, Erland Kaldaras Nikolizsson, ordf Romska ungdomsförbundetoch Simon Wallengren, ordf för Kulturgruppen för resandefolket.


Romska Ungdomsförbundet uppmanar sina medlemmar att INTE kontakta Polisen och begära utdrag om de förekommer i det olagliga registret. Risken är att Polisen upprättar ett nytt register.

SIN, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett polisens register och den 15 november lämnade SIN en rapport som medger att registret i många avseenden är olaglig. SIN meddelar även att de romer som känner sig kränkta och känner att de olagligt förts in i registret kan vända sig till SIN där de kan granska enskilda fall för eventuella skadestånd.

Läs SINs pressmeddelande (PDF) >>

Romska Ungdomsförbundet uppmanar sina medlemmar att avvakta till Romska Ungdomsförbundet tagit del av hela SIN:s rapport. Romska Ungdomsförbundet kommer att återkomma med hur Romska Ungdomsförbundets medlemmar kan söka ett eventuellt skadestånd. I länkarna kan ni läsa artiklar som publicerats samt en längre intervju med Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras om polisens registrering av romer.

Kolla artiklar på Google samt länk SVTplay Oddasat Erland Kaldaras


Artikel i DN >>
Ung minoritet - Erland Kaldaras

Ordförande Romska ungdomsförbundetKränkta romer kan få skadestånd Läs och lyssna här >>

SydnyttRomska Ungdomsförbundet utsåg Årets Romska Ungdom 2013

Uddevalla-4
Varje år nomineras romska ungdomar av allmänheten till priset och utmärkelsen Årets Romska Ungdom. Årets mottagare av priset är Sunita Memetovic som tar emot priset på Romska Ungdomsförbundets årsmöte i Uddevalla. Juryns motivering "för sitt engagemang, drivanda och inspiration för unga romer" passar väl in på Sunitas arbete med diskriminerings- och människorättsfrågor. Trots sina unga år, 22 år, har hon hunnit bli projektledare för Anti-Z, tvåfaldig världsmästare i karate, juriststuderande och nu även Årets Romska Ungdom 2013.
Vi önskar Sunita all lycka i framtiden.

Ungdomskonferens Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2012 samlade 100 romska ungdomar!

IMG_5042IMG_5046IMG_5048IMG_5053IMG_5054IMG_5063IMG_5079
Som rubriken avslöjar deltog 100 romska ungdomar 16 – 25 år från hela Sverige till årets ungdomskonferens Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 1 – 2 december 2012. Konferensen hade åter lagts till Uppsala och samlade förutom romska ungdomar även ett stort antal politiker, organisationer och aktivister.

Årets tema var ”Sluta kalla oss zigenare” och deltagarna fick bl.a. genom olika workshops presentera hur romska ungdomar gemensamt kan stärka förutsättningarna för romska ungdomars inkludering och delaktighet i det svenska samhället.

Många duktiga och intressanta föreläsare gav romska ungdomar nya perspektiv på bl.a. fortsatt skolgång, arbetssökande och organisering. Bl.a. deltog de romska brobyggarna från de sk. pilotkommunerna som Sveriges regering utsett 2012 – 2016. Sunita Memetovic, juridikstuderande var en levande förebild för de romska ungdomarna med sina planer om att bli en romsk advokat. Sunita berättade även om sitt projekt Anti-Z och ungdomarna fick delta i en landsomfattande enkätundersökning.

Under två dagar gavs 100 romska ungdomar möjligheten att träffas och föra intressanta diskussioner om viktiga och för gruppen relaterade ämnen. Romska Ungdomsförbundet hoppas att under 2013 åter kunna ges möjligheten att samla romska ungdomar till Ternenge Djesa, Drömmar och visioner.

Ung Minoritet i Bryssel

IMG_5010IMG_5011IMG_5025Ung Minoritet som är namnet för plattformen som samlar de nationella minoriteternas ungdomsförbund genomförde i samverkan med Romska Ungdomsförbundet ett kort studiebesök i Europa Parlamentet i Bryssel november 2012. Syftet med besöket var att upplysa och synliggöra Ung Minoritet för de svenska EU-parlamentarikerna samt skapa förutsättningar för framtida utbyten och samverkan. Representanterna deltog i diskussioner med svenska EU-parlamentarikern Kent Johansson och utbytte många intressanta diskussioner.
Flera liknande möten planeras i såväl Sverige som andra relaterade institutioner.

Romska Ungdomsförbundet inviger ny studio!

Romska Ungdomsförbundet invigde en helt ny digitalstudio i Malmö den 15 juni 2012. Det romska radioprogrammet Radio 123 med målgruppen unga romer flyttar till nya lokaler och utvecklar sin verksamhet. I helt ny inspelningsstudio med redaktion ges programledarna och flera andra unga med intresse för radio, musik, teater mm obegränsade möjligheter att producera egen radio.
Fler program planeras att produceras och sändas, nya möjligheter öppnas upp för talangfulla unga musiker, sångare, radiopratare m.fl. när studion nu står klar för att tas i bruk.
Inspelningsstudion är helt digitaliserad och utrustningen lämpar sig för såväl sång som prat. Kom och ta en fika med våra programledare eller träffa vår tekniker som kan förklara alla praktiska detaljer. Studion finns på Ystadsvägen 46, 4 vån.

Inspelningsstudion är finansierad av Allmänna Arvsfonden samt Romska Ungdomsförbundet.

Romska Ungdomsförbundet har nu avslutat projektet All in.

Resultatet efter tre års projekttid visar att Romska Ungdomsförbundet stärkt sina förutsättningar för att bekämpa och förebygga spel om pengar bland förbundets medlemmar och lokalavdelningar.

Projektets deltagare har under en tre års period genomgått olika kompetensutvecklande utbildningar varvat med olika förebyggande aktivteter. Inom projektet har det även framtagits effektiva och unika nya arbetsmetoder och verktyg som används även bland ett stort antal spelberoende föreningar i Sverige. Romska Ungdomsförbundet har även skapat romska resurspersoner i ett stort antal kommuner och kommer utifrån dessa att skapa fler effektiva metoder och förutsättningar att arbeta förebyggande mot spelberoende.

En extern utvärdering har genomförts av docenterna Göran Lindberg och Marianne Liedholm och går att läsa här:
All in utvärdering >>


Vill du pröva på ett av projektet All in:s framtagna verktyg så kan du använda dig av Spelstopp.
Pröva här >>


Spelstopp går att beställa på svenska, romani chib (6 dialekter) samt på engelska kostnadsfritt. Fraktkostnad tillkommer.
Beställ här >>

Romska Ungdomsförbundet riktar ett stort tack till våra deltagare, våra samarbetspartners Spelberoendes Riksförbund och dess medlemmar, de kommunala spelberoendeteamen, Stödlinjen samt till våra bidragsgivare Allmänna Arvsfonden samt Folkhälsoinstitutet.
fhi_posARV_logo_RGB

Romska Ungdomsförbundet ger ut romsk ljudbok.

Sagor_omslagMure anglune paramici, mina första sagor är titeln på boken skriven av Erland Kaldaras Nikolizsson.

I boken återges traditionella sagor som Rödluvan, Askungen, Törnrosa m.fl. klassiska sagor som i århundraden förtrollat barn och unga. I boken Mure anglune paramići, mina första sagor har sagorna getts ett romskt prägel och karaktärerna är romer, dvs. Rödluvan är en romsk flicka, Hans och Greta är två romska barn som går vilse i skogen osv.

Boken som gavs ut 2004 är ett av Sveriges mest lästa och användbara läromedel för romani chib.
Nu utger Romska Ungdomsförbundet Mure anglune paramići, mina första sagor i en ljudbok där sagorna återberättas på fem varieteter av romani chib och tillsatts ljudeffekter och musik.

Sagorna kommer i ett samlat album, mottagaren ges därmed möjlighet att lyssna till samtliga fem varieteter av de fem klassiska sagorna som återberättas i denna första upplaga. Sagorna som återberättas är Rödluvan, Askungen, Hans och Greta, Kejsarens nya kläder samt Törnrosa. De olika varieteterna av romani chib som sagorna återberättas på är Khelderash, Lovara, Kaale, Polska Roma samt Arli/Gurbeti.

Beställ ljudboken Mure anglune paramici, mina första sagor kostnadsfritt här……
Fraktkostnad tillkommer.

Med stöd av Skolverket samt Institutet för språk och folkminnen
logoSkolverket logotyp

Romska Ungdomsförbundet mottar Sveriges fanaRomska Ungdomsförbundet mottar Sveriges fana av H.M. Kung Carl XVI Gustaf på Sveriges nationaldag den 6 juni 2012.

Romerna har funnits i Sverige i 500 år och är en del av svensk historia och kultur. Romska Ungdomsförbundet kommer att motta Sveriges fana i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni 2012 av H.M. Kung Carl XVI Gustaf. Ceremonin sker i samband med nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm och direktsänds av SVT. Romska Ungdomsförbundet är hedrade över äran vid mottagandet av Sveriges fana vilket är ett historiskt ögonblick då inget annat land eller statsskick uppmärksammat romerna med liknande gest. Ni ges möjligheten att ta del av detta historiska ögonblick genom att delta på nationaldagsfirandet på Skansen eller följa ceremonin via SVT.

Läs mer på SVT >>

Elever fick prova på livet som rom i LinköpingUnder de romska veckorna som just nu pågår på Friluftsmuseet i Gamla Linköping fick elever från Rosendalsskolan prova hur det gick till att leva som rom. Under lektionspassen fick de bland annat prova romska kläder och få en inblick i hur svenska samhället behandlat romer

Med stöd av Arvsfonden
Arvsfonden
Nyheter från RUFS
Menu