Sidospalt
Meny

Romska Ungdomsförbundet placerar romska ungdomar för praktik på de myndigheter som är involverade och verkar för regeringens strategi för romsk inkludering.

Regeringen har avsatt medel för att romerna inom en tjugoårsperiod 2012 – 2013 ska inkluderas i samhället och det barn som föds 2012 ska 2032 vara jämställt andra svenska barn/ungdomar.
För att nå detta mål är ett antal myndigheter involverade i strategin. För att nå målet krävs även att de romska ungdomarna inkluderas i och ges möjlighet till ökade kunskaper om de enskilda myndigheternas olika roll och funktion i processen.
Romska Ungdomsförbundet placerar därför 20 romska ungdomar på praktik på följande myndigheter:
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Riksdagen
  • Polisen
  • Socialstyrelsen
  • Folkhälsomyndigheten
  • Diskrimineringsombudsmannen
  • Skolverket
  • Arbetsförmedlingen
  • Boverket
Praktikanterna är mellan 18 – 25 år och kommer från hela landet. Praktikanterna är verksamma på olika platser i landet där myndigheterna är verksamma. En uppföljningskonferens kommer att genomföras i december 2014 där de medverkande myndigheterna samt praktikanterna ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av projektet ”Lär av romer” inför hundratals romska konferensdeltagare. Vi önskar våra unga praktikanter lycka till med uppdraget!

Romska Ungdomsförbundet i dialog med demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson.

Den 29 april uppvaktades demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson av Romska Ungdomsförbundet med syftet att diskutera supervalåret 2014 och hur romska ungdomar ska uppmuntras till ökat valdeltagande samt de romska EU-migranterna som många kommuner försöker hitta lösningar för att bli av med istället för att bistå dem med stöd. Demokrati- och EU minister Birgitta Ohlsson har som enda minister i EU valt att offentligt sätta press på medlemsländerna Rumänien och Bulgarien varifrån majoriteten av de romska EU-migranterna härstammar ifrån. Romska Ungdomsförbundet erbjöd under mötet med ministern sitt stöd i det fortsatta arbetet och dialog med representanter för den rumänska staten.
EU minister och Erland Kaldaras

JK beslutar om ersättning för de registrerade romerna i det nu beslutade olagliga registret ”Kringresande”.

Den 5 maj beslutade JK, Justitiekanslern att varje person som förekommer som registrerad i polisens register med över 5 000 romer och ingifta med romer att de ska få 5 000kr i ersättning. JK anser att ersättningen är lite högre än standard ersättningen som brukar ligga på 3 000kr eftersom romerna inte kränkts så pass allvarligt. Romska Ungdomsförbundet har i flera medier uttalat sitt missnöje över att staten inte tar detta historiska övergrepp på allvar samt att ersättningen är ett hån mot den romska befolkningen. Registret som nu gallras av Polisen kommer i framtiden att finnas kvar och de registrerade personerna bl.a. 1 320 barn kommer säkerligen att finnas med under hela sin livsperiod. Hur detta kommer att påverka dem i deras framtid kan ingen ge svar på idag. Romska Ungdomsförbundet har även uttalat sig om att en officiell ursäkt från staten och inte minst en förklaring från Polisen lyser med sin frånvaro.

Läs vad som skrivs om detta :
Aftonbladet >>
DN >>
HD >>
SVD >>
Metro >>

Roma United 2014 avklarad!

romsk fotbollsturnering
Den 1 mars gick stapeln av för Sveriges första romska fotbollsturnering


Romska Ungdomsförbundet arrangerade den allra första romska turneringen för romska fotbollslag som samlats i Malmö från hela landet för att göra upp om guldet och vilket lag som är bäst 2014!

Totalt deltog 13 lag från hela Sverige och ett lag från Köpenhamn.
Ungdomarna kämpade hårt och hejades på av publiken i Kombihallen i Malmö.
I knappt 6 timmar kämpade lagen innan det var dags för semifinal.
I semifinalen möttes Örebro – Halmstad samt Helsingborg – Linköping.
I finalen möttes Örebro – Helsingborg.
Resultaten blev följande:
1:a plats Helsingborg
2:a plats Örebro
3:a plats Linköping

Romska Ungdomsförbundets ambition är att skapa förutsättningar för fler turneringar.


Årets Romska Ungdom 2014 utsedda!

Årets romska ungdom 2013För tionde året i rad delades det prestigefyllda priset ”Årets Romska Ungdom” ut. Årets mottagare är inte mindre än sju (7) st som tillsammans delar på prissumman 10  000kr. Marika Andersson, Oscar Hederlig, Miljaim Ramadani, Danijel Stankovic, Arben Ramadani, Jovanka Stankovic samt Katerina Gustafsson mottog priset på Romska Ungdomsförbundets årsmöte den 1 mars i Malmö. Priste delades ut av Erland Kaldaras med juryns motivering ”för sitt spridande av kunskap till unga romer”.

Prismottagarna är ambassadörer för romsk inkludering, dvs. sprider kunskap om regeringens strategi för romsk inkludering till romska ungdomar i de fem (5) pilotkommunerna Malmö, Göteborg, Helsingborg, Linköping och Luleå.
Romska Ungdomsförbundet önskar dem lycka till med deras fortsatta arbete och påminner om att vem som helst kan nominera en eller flera unga romer till det prestigefyllda priset ”Årets Romska Ungdom” genom att skicka ett brev till Romska Ungdomsförbundet, box 15024, 200 31 Malmö eller mejla till info@rufs.org senast den 10 december 2014.

Roma United 2014, Sveriges första romska fotbollsturnering!

Roma United logo
Romska Ungdomsförbundet arrangerar Roma United 2014, Sveriges första romska fotbollsturnering!

Den 1 mars 2014 går stapeln av för Sveriges första romska fotbollsturnering, Roma United 2014. Unga romska fotbollspelare från hela landet samlas för att göra upp om guldet! Romska Ungdomsförbundet arrangerar denna historiska händelse för att skapa nya förutsättningar för romska ungdomar samt skapa möjligheter för unga romer från hela landet att mötas med romska idrottstalanger. Totalt 10 lag deltar från hela landet. Roma United är ett samarrangemang mellan Romska Ungdomsförbundet, Radio 123 samt SpelstoppNu!

Turneringen sker i KOMBIHALLEN, Eric Perssons väg, Malmö (Stadionområdet) kl. 09.00 – 15.00 den 1 mars 2014.

Kontaktperson: Erland Kaldaras Nikolizsson 0707-259111

Vilket lag blir Sveriges bästa romska lag? Kom och ta del av evenemanget!

Vandringsutställningen slog rekord 2013!

IMG_0010IMG_6364IMG_6529IMG_5872
Romska Ungdomsförbundets vandringsutställning ”Vi är romer” slog ny publikrekord under 2013.


Stora delar av Sverige besöktes av utställningen och mellan 16 000 – 18 000 besökare tog del av utställningen i sin helhet eller i delar. Den romska trävagnen är fortfarande den stora publikmagneten men även kulturverkstaden där barn och unga får prova på att vara rom och de många olika kringaktiviteterna har varit populära inslag. Nytt för i år är även att utställningen utökats med studielådor som kan lånas av skolor efter att utställningen dragit vidare.

Romska Ungdomsförbundet genomförde studieresa till f.d. koncentrationslägret Sachsenhausen.

IMG_6261IMG_6270IMG_6276IMG_6278IMG_6284IMG_6286IMG_6291IMG_6297
Den 29 augusti 2013 påbörjades en studieresa till f.d. koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin. Med på resan var ett 40 – tal romska ungdomar från hela Sverige. Syftet med resan var som tidigare att öka romska ungdomars medvetenhet och kunskap till Förintelsen och dess offer.

I Sachsenhausen fick vi bl.a. veta att hundratals romska barn och unga föll offer för olika grymma experiment i den så kallade ”sjukstugan”. Efter experimenten kördes liken ner till en källare varefter de transporterade av andra fångar till en förbränningsugn.

Ungdomarna besökte även den nyinstallerade minnesplatsen för de romska offren för Förintelsen i Tiergarten i centrala Berlin. Minnesplatsen installerades oktober 2012, 67 år efter att andra världskriget tog slut.
Många av ungdomarna var rätt tagna av studiebesöket på Sachsenhausen.

Ternenge Djesa, Drömmar och visioner 2013

IMG_6942
IMG_6951
Integrationsminister Erik Ullenhag var invigningstalare.

IMG_6955
Romska Ungdomsförbundet genomförde den 7 – 8 december den femte romska ungdomskonferensen. Denna gång i Kista, norr om Stockholm. Över 100 romska ungdomar deltog på konferensen som hade två olika teman. Dag ett handlade om regeringens strategi för romsk inkludering, hur den påverkar och skapar förutsättningar för romska ungdomar.

IMG_6990IMG_6999
Andra dagen handlade om romska ungdomars olika förutsättningar. Bl.a. fick deltagarna möta två romska tjejer som växt upp i främmande miljöer som adopterade romska barn från Östeuropa. Andra dagen bjöd även på möte med Rikspolisstyrelsens chef Bengt Svensson som deltog som talare gällande hösten 2013 stora debatt om polisens hemliga registrering av romer.

Under våren 2014 kommer en fullständig rapport att finnas tillgänglig att ladda ner på hemsidan.

Vi läser om romer. Nytt och unikt läromedel

vilaseromromer_rollup_topp

Romska Ungdomsförbundet publicerar ett helt nytt läromedel för Sveriges skolelever.


Vi läser om romer är ett unikt läromedel helt framtaget av romer, för första gången äger romerna sin egen historia. Romska ungdomar har genom intervjuer med äldre romer samlat in nitton livshistorier som blandas med fakta om romernas kultur och historia i ett över hundra sidor läromedel för årskurs 4 – 9. Läromedlet kan även användas av äldre elever. ”Vi läser om romer” är ett mycket användbart läromedel för pedagoger då det enligt läroplanen ska undervisas om de nationella minoriteterna av vilken romerna är en nationell minoritet sedan 2000.

Till läromedlet finns även en helt ny interaktiv hemsida www.romernashistoria.se som rekommenderas användas i samband med läromedlet. Hemsidan kan dock även användas utan läromedlet och ger besökarna en omfattande inblick i romernas värld. Texterna är lättlästa och kommer även som upplästa texter. Utöver läromedlet och hemsidan finns nu även fem studielådor med hantverk, kläder och andra föremål som klasser kan låna och använda kostnadsfritt under en tvåveckorsperiod.


Läromedlet är gratis och beställs via Romska Ungdomsförbundet. Ange skola, adress och antal. Endast frakt tillkommer.

vilaseromromer_rollup
Nyheter från RUFS
Menu