Sidospalt
Meny

Roma United 2014 avklarad!

Stacks Image 1955
Title
Stacks Image 1956
Title
Stacks Image 1957
Title
Stacks Image 1958
Title
Stacks Image 1959
Title
Stacks Image 1960
Title
Stacks Image 1961
Title
Stacks Image 1969
Title
Stacks Image 1971
Title
Stacks Image 1973
Title
Stacks Image 1975
Title
Stacks Image 1977
Title
Stacks Image 1979
Title
vilaseromromer_rollup_topp

Romska Ungdomsförbundet publicerar ett helt nytt läromedel för Sveriges skolelever.


Vi läser om romer är ett unikt läromedel helt framtaget av romer, för första gången äger romerna sin egen historia. Romska ungdomar har genom intervjuer med äldre romer samlat in nitton livshistorier som blandas med fakta om romernas kultur och historia i ett över hundra sidor läromedel för årskurs 4 – 9. Läromedlet kan även användas av äldre elever. ”Vi läser om romer” är ett mycket användbart läromedel för pedagoger då det enligt läroplanen ska undervisas om de nationella minoriteterna av vilken romerna är en nationell minoritet sedan 2000.
Dagens Nyheter avslöjade den 23 september att Skånepolisen har ett hemligt och numera olagligt register över knappt 5 000 romer. Registret är inget brottsregister, alltså de som förekommer i registret är inte dömda för något brott. Ca 1300 barn under 15 år, 200 avlidna personer samt över 3 000 vuxna romer förekommer i registret.
IMG_6731
Romska Ungdomsförbundet har fört en hård debatt med möten med såväl justitieminister Beatrice Ask samt rikspolischef Bengt Svensson om syftet med registret.

Om oss

Romska Ungdomsförbundet grundades år 2000 av romska ungdomar aktiva inom föreningslivet. Redan fyra år tidigare hade dåvarande ordföranden Erland Kaldaras Nikolizsson påbörjat en strategi för att bilda ett förbund helt och hållet för de romska ungdomarna i Sverige.

Under många år skedde mer eller mindre inga nya vändningar för de romska ungdomarnas utveckling i Sverige. Det fanns ju ingen som representerade dem, ingen som talade för dem och därför gjordes de heller ej hörda. Under år 2000 påbörjades planerna om att bilda ett förbund, ett rikstäckande förbund öppet för alla romska ungdomar som kände att de ville förändra både sin egen och andras utveckling och situation i det svenska samhället. Förbundet bildades med målet att stödja romska ungdomar att involvera sig och agera för de romska ungdomarnas situation.
Förbundet skulle skapa en plattform för möjlighet att diskutera och agera för de romska ungdomarnas bästa. Ett nationellt romskt ungdomsråd har även bildats för att tillvarata de romska ungdomarnas tankar och idéer, krav och mål. Förbundet gav även romska ungdomar möjligheterna att bilda lokala ungdomsföreningar som kunde bli förbundets förgrening i Sverige. Idag, knappt nio år senare har Romska Ungdomsförbundet tjugofem medlemsföreningar över hela Sverige och växer med stadig takt. Romska Ungdomsförbundet är även den enda riksorganisationen för romska ungdomar i Sverige.
Tyvärr har vi heller inga jämlika organisationer inom Norden. Medlemsföreningarna har en bred och spridd verksamhet och når ut till tusentals romska ungdomar från olika romska grupper i Sverige. Romska Ungdomsförbundets verksamhet sträcker sig såväl lokalt, nationellt som internationellt. De många olika verksamheterna beskrivs i korta sammanfattningar på denna hemsida. Romska Ungdomsförbundet skapar med sina olika verksamheter och aktiviteter för romska barn och ungdomar helt nya förutsättningar för integration och acceptans i det svenska samhället. Romska Ungdomsförbundet strävar för att de romska ungdomarna skall bevara den romska kulturen och identiteten som de givits av sina romska förfädrar men samtidigt att de ges möjligheten att ta del av det svenska samhället och dess rättigheter och skyldigheter. Romska Ungdomsförbundet är idag en etablerad länk mellan romska ungdomar, beslutsfattare och media. Denna kombination ger de romska ungdomarna enorma och unika möjligheter att bana väg för framgång och lycka på deras egna villkor. Inga romska ungdomar skall behöva avsäga sig sin romska identitet eller förneka sitt ursprung bara för att samhället har förutfattade meningar om romer.

Under våren 2004 bidrog Romska Ungdomsförbundet med en kort artikel om integration som publicerades i ”UNG 2004” och ges ut av Ungdomsstyrelsen. Om du vill läsa artikeln trycker du här: Vidare har Romska Ungdomsförbundet instiftat ett pris för att uppmuntra romska ungdomars engagemang och agerande för ett bättre samhälle, ändrade attityder, förbättring av romernas situation mm. Priset "Årets Romska Ungdom" delas ut varje år i form av ett diplom och ett stipendium på 10.000 kr till den / de person / er som på något sätt gjort ett gott ändamål. Vem som helst i Sverige, rom som icke-rom har möjlighet att nominera en romsk ungdom till priset. Läs mer om priset här: Romska Ungdomsförbundets internationella arbete har resulterat i goda och mycket givande kontakter och samarbeten med romska ungdomsorgansiationer inom Europa och har skapat möjligheter för romska ungdomar i Sverige att knyta kontakter med andra romska ungdomar i Europa och övriga världen. Romska Ungdomsförbundet möjliggör även ungdomsutbyten mellan Sverige och stora delar av världen.


Vill du veta mer om Romska Ungdomsförbundet och om du inte finner det du söker på vår hemsida är du alltid välkommen att kontakta oss.
Vi är till för Dig!
Roma United 2014 avklarad!

Menu