Rufs logo

  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740
God Jul

Välkommen till Romska Ungdomsförbundet

Fanns Du med i registret och vill ansöka om ersättning?

JK beslutade idag den 24 maj 2017 att inte överklaga hovrättens dom och det innebär i princip att samtliga registrerade i det sk. romregistret har rätt till skadestånd på 30000kr utöver det första beslutet om skadestånd som var på 5000kr.

Läs mer info och om hur du ansöker om skadestånd här >>

My Image

Vi och Dom

Romska Ungdomsförbundet medverkar i utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott som pågår på Polismuseet i Stockholm.
Utställningen visar bl.a. registreringen av romer, hur polisen agerat samt hur romerna påverkats av att bli medvetna om att de är registrerade av polisen.
Premiär 4 februari.
För mer info besök www.polismuseet.se
Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Erland Kaldaras med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
RUFS
Dan Eliasson och RUFS
Martin, David och Erland fick tillfälle att träffa och diskutera utställningen och registreringen med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt Rikspolischef Dan Eliasson

Alice Bah Kuhnke med ungdomar fråm RUFS
Romska Ungdomsförbundet deltog på vernissagen för utställningen Vi och Dom, en utställning om hatbrott där bl.a. Romska Ungdomsförbundet medverkar i olika avsnitt bl.a. om registreringen av romer. Utställningen invigdes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Staten överklagar romregisterdomen om att betala ett skadestånd till elva personer som hamnat i Skånepolisens register på etnisk grund.


Läs mer >>

Romska Ungdomsförbundet uppvaktar konungen Carl XVI Gustav

Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 29 april uppvaktades kungaparet av Romska Ungdomsförbundet i samband med konungens 70-års dag. Ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson överlämnade det romska folkets gratulationer och en gåva i form av vitboken, Katitzi samt Vi läser om romer.

Under förmiddagen uppvaktades Kungen av Romska Ungdomsförbundet vid en mottagning i Prinsessan Sibyllas våning.

Påven och Erland Kaldaras
Erland Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen

Martin Kaldaras möter påven
Martin Kaldaras med Påve Franciskus i Vatikanen. Sveriges yngsta rom att möta påven


Titta på Nyheterna från 26/10 kl 21.00. Spola fram till 6.22 för att se inslaget om Romerna och påven.
Se inslaget här >>

Ungdomskonferens 2016

Romska Ungdomsförbundet genomförde årets ungdomskonferens i Stockholm och ett stort antal kommuner och myndigheter deltog.
Läs mer >>

Europeiska medborgarpriset
Romska Ungdomsförbundet har i år vunnit det Europeiska medborgarpriset – Europaparlamentets pris för enastående européer.
Läs mer >>

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och Statsminister Stefan Löfven samt Mats Brolin.

Erland och stadsministern
Erland Kaldaras och artisten Timbuktu.

Erland och Kultur och demokratiminister Alice Bah Khunke
Erland Kaldaras och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Romska Ungdomsförbundet är Sveriges största romska organisation och har sedan sitt bildande år 2000 verkat för att skapa nya förutsättningar romska barn och ungdomar genom att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället.

Romska Ungdomsförbundet arbetar nationellt och även internationellt i en rad viktiga frågor som rör romska barn och ungdomar. Genom de över 30 lokalavdelningar över hela landet som är anslutna verkar Romska

Ungdomsförbundet även lokalt och regionalt och tusentals romska barn och ungdomar aktiveras dagligen genom den breda verksamhet som Romska Ungdomsförbundet genomför.
Romska Ungdomsförbundet samverkar med ett stort antal svenska myndigheter samt Regeringskansliet och är representerad i ett flertal arbets- och samrådsgrupper på olika nivåer.

Romska Ungdomsförbundet är den enda romska organisationen i Sverige som är representerad i Ung Minoritet, plattformen för de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Romska Ungdomsförbundets ordförande Erland Kaldaras Nikolizsson är även ledamot i Kommissionen mot Antiziganism. Romska Ungdomsförbundet har en betydande roll i regeringens strategi för romsk inkludering (2012 – 2032)
och genom ett antal nationella projekt för att främja regeringens mål med att den rom som föds år 2012 ska vara jämställd andra 20 åringar år 2032.

Vill du veta mer om romer och romernas historia hänvisar vi er till vår interaktiva hemsida www.romernashistoria.se

Genom att samarbeta med Romska Ungdomsförbundet ges du som individ, organisation, kommun, myndighet, politiker och beslutsfattare en unik möjlighet skapa nya förutsättningar för romska barn och ungdomar. Det lovar vi!

Några av våra många samarbetspartners

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö