Du klarar det – kom vi gör det tillsammans.


Att tillsammans diskutera problem, sina egna och andras, har gett insikten att man inte är ensam. Alla behöver någon som stöttar. ”Hand i hand” har visat att det finns mycket hjälp att få, både av varandra, men också av samhället och alla organisationer som arbetar med dessa frågor.

Träffarna har gett självförtroende och mod att ta diskussionerna vidare till familj och vänner utanför projektet. Som till exempel att lyfta kvinnornas traditionella roll i den romska kulturen. Vad kan ifrågasättas och vad kan förändras. Deltagarna har efter utbildningen startat en gemensam Facebookgrupp och på så sätt fått ett forum för att fortsätta dela erfarenheter och stödja varandra. Några deltagare har också engagerat sig i olika kvinnoföreningar.
Hand i Hand
Jag tänkte först att det skulle bli några unga tjejer med psykiska problem som gift sig i ung ålder men det visade sig vara så mycket mer än så. Jag är väldigt glad för att få ha varit med
i ”Hand i Hand” och lärt mig så mycket själv men även hjälpt och stöttat många.
Maria, 27 år