Ett projekt som givit deltagarna insikter och varaktiga resultat


Projektdeltagarna är eniga om att ”Hand i hand” har lärt dem mycket genom de presentationer och diskussioner som varit på de gemensamma projektmötena. En hög närvaro talar också för att deltagarna verkligen uppskattat kursen. Framgången beror bland annat på den starka koppling mellan teori och praktik, och mellan information och konkretion, som utmärker projektet. Att varje deltagare har ett verkligt fall att reflektera över under projektets gång har varit positivt för hur de gemensamma mötena har upplevts. Möten som i hög grad fick kvinnorna att reflektera över sina egna och sin grupps liv. Här var ett forum där de kunde diskutera fritt.
Hand i Hand
Den psykiska ohälsan fanns även bland vuxna och gifta kvinnor i 40–50 års åldern. Det var svårt att tacka nej så jag gav även dem mitt stöd. Jag har fortfarande kontakt med flera av dem.
Iliana, 23 år