Ett trettiotal romska kvinnor har under några år varit involverade i projektet ”Hand i hand”. Ett projekt som genom kunskap och medvetenhet ska stärka romska kvinnor och förebygga ångest, depression, självmord samt motivera till ett hälsosammare liv. Projektet har också verkat för kvinnors roll och skapa förutsättningar för mer jämställda relationer.

Romska kvinnor är utsatta när det gäller kvinnors psykiska och fysiska hälsa. Medellivslängden i gruppen är cirka tio år kortare än medellivslängden hos majoritetsbefolkningen.

I SAMARBETE MED: